Latest Post

Mua áo TOCOM xinh, freeship mọi miền!!! HOT: Lady Thunder và Shooting Star K ‘cháy phố’ trong bản cập nhật Early Access mùa 3

BỘ BEAST:

MIỆNG

1. Confident: Hoá giải 1 debuff và nhận 2 Rage

2. Axie Kiss: Gây Death Mark trong 4 lượt nếu máu của Axie này dưới 50%

3. Goda: Xáo trộn 1 thẻ Void vào bộ bài của đối thủ. Banish

4. Nut Cracker: Tăng 6 sát thương cho tất cả các thẻ bài Nut Cracker trong trận đấu.

LƯNG

1. Furball: Đánh 2 lần

2. Timber: Tăng giáp cho đồng đội bất kỳ. Lượt tiếp theo, sau khi đồng đội bị tấn công, bạn được thêm 1 giáp Lumber

3. Risky Beast: Gây hiệu ứng Weak lên đối thủ trong 2 lượt

4. Jaguar: Gây hiệu ứng Bleed trong 4 lượt

5. Hero: Rút 1 thẻ bài

6. Ronin: Gây thêm 50% sát thương mỗi năng lượng tiêu hao ở lượt nàyGerbil

ĐUÔI

1. Gerbil: Nhắm vào mục tiêu hàng thứ 2 nếu đánh đầu tiên

2. Nut Cracker: Tăng 6 sát thương cho tất cả các thẻ bài Nut Cracker trong trận đấu

3. Hare: Rút 1 thẻ bài nếu đánh đầu tiên

4. Shiba: Tăng 3 Rage cho toàn đội nếu máu của Axie này dưới 50%

5. Rice: Cướp 40 máu. Tăng 1 năng lượng nếu máu của Axie này đầy

6. Cottontail: Hồi 25 máu cho đồng đội bất kỳ. Banish

SỪNG

1. Arco: Cướp 40 máu. Tăng 1 năng lượng nếu máu của Axie này đầy

2. Dual Blade: Gây hiệu ứng Fragile trong 4 lượt

3. Pocky: Tấn công vào đối thủ ngẫu nhiên. Gây hiệu ứng Taunt trong 2 lượt

4. Merry: Tăng giáp cho đồng minh bất kỳ

5. Imp: Không tốn năng lượng khi đang trong trạng thái Furry

6. Little Branch: Nhận 1 Rage với mỗi đồng đội còn sống (kể cả do triệu hồi)

TAI

1. Nyan: Gây thêm 15 sát thương lên mục tiêu mang hiệu ứng Bleed

2. Nut Cracker: Tất cả các thẻ Nut Cracker của Axie này được tăng thêm 6 sát thương trong trận

3. Belieber: Đánh ngẫu nhiên 3 lần. Nhận 1 Rage mỗi mỗi đòn đánh vào mục tiêu

4. Innocent Lamb: Chọn và thêm 1 thẻ bài cùng loại với thẻ bài này vào bộ bài của bạn. Banish

5. Puppy: Hồi máu cho toàn đội. Bỏ một thẻ bài Curse trên bộ bài của bạn nếu đánh đầu tiên

6. Zen: Axie này vào trạng thái Meditate khi đánh đầu tiên

BỘ BUG

MIỆNG

1.Square Teeth: Gây thêm lượng sát thương bằng với giáp hiện tại nếu đánh đầu tiên

2. Cute Bunny: Gây hiệu ứng Fear trong 4 lượt

3. Pincer: Gây hiệu ứng Bleed trong 4 lượt

4. Mosquito: Hồi HP bằng với 50% lượng sát thương gây ra

LƯNG

1. Spiky Wing: Gây thêm 20% sát thương vào giáp

2. Scarab: Tăng 30 giáp. Gây hiệu ứng Doubt trong 4 lượt

3. Sandal: Gây hiệu ứng Fear trong 2 lượt. Nếu mục tiêu đã bị gây hiệu ứng Fear trước đó, gây thêm 50% sát thương

4. Buzz Buzz: Tấn công tất cả đối thủ. Xáo trộn 1 lá Dazz vào bộ bài đối thủ

5. Garish Worm: Gây 2 hiệu ứng Poison mỗi thẻ bài Attack được dùng trong lượt này

6. Snail Shell: Tăng giáp cho đồng đội bất kỳ. Lượt tiếp theo, sau khi đồng đội bị tấn công, xáo trộn 1 lá Goo vào bộ bài của đối thủ

ĐUÔI

1. Thorny Caterpillar: Gây thêm 50% sát thương lên đối thủ đã bị hiệu ứng debuff

2. Pupae: Tăng giáp cho đồng đội bất kỳ. Lượt tiếp theo, sau khi bị tấn công, đồng đội được tăng 2 sát thương

3. Gravel Ant: Tăng giáp cho đồng đội bất kỳ. Lượt tiếp theo, sau khi đồng đội bị tấn công, gây hiệu ứng Fear lên Axie tấn công trong 4 lượt

4. Fish Snack: Tăng giáp cho đồng đội bất kỳ. Lượt tiếp theo, sau khi đồng đội bị tấn công, gây hiệu ứng Weak lên Axie tấn công trong 4 lượt

5. Twin Tail: Tấn công 2 lần

6. Ant: Gây hiệu ứng Taunt cho Axie này trong 4 lượt

SỪNG

1. Leaf Bug: Tăng 30 giáp nếu thẻ này được rút

2. Parasite: Được nhìn vào 2 thẻ bài đầu tiên trong chồng bài của đối thủ

3. Pliers: Gây thêm 25% sát thương vào giáp

4. Caterpillars: Gây hiệu ứng Fear trong 4 lượt

5. Antenna: (Scry) Tiên đoán 4 thẻ. Banish

6. Lagging: Gây hiệu ứng Weak trong 4 lượt

TAI

1. Leaf Bug: Tăng 30 giáp nếu thẻ này được rút

2. Beetle Spike: Gây sát thương thuần. Gây hiệu ứng Bleed trong 4 lượt

3. Ear Breathing: Đánh ngẫu nhiên 4 lần. Xáo trộn 1 thẻ bài Goo (mỗi lượt đánh của đối thủ) trong bộ bài của đối thủ

4. Earwing: Tấn công tất cả đối thủ. Tăng 3 sát thương mỗi thẻ bài trong bộ bài của bạn

5. Larva:  (Scry) Tiên đoán 2 thẻ bài. Lấy 1 năng lượng nếu bỏ 1 thẻ bài Skill đoán

6. Tassels: Hồi máu cho team. Hồi thêm 4 HP với mỗi thẻ bài trong tay bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.